Rekuperacja

Czym jest Rekuperacja

Rekuperacja odnosi się do procesu wymiany powietrza wewnętrznego na powietrze zewnętrzne w kontrolowany sposób za pomocą systemów wentylacji mechanicznej. Może to obejmować użycie wentylatorów, kanałów i innych urządzeń do doprowadzania świeżego powietrza z zewnątrz, usuwania zużytego powietrza z pomieszczeń i utrzymywania odpowiedniej jakości powietrza w budynkach lub przestrzeniach zamkniętych.

Rekuperacja (1)
Rekuperacja w domu

Korzyści z posiadania Rekuperacji

Korzyści z Rekuperacji w domu obejmują poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach poprzez usunięcie zanieczyszczeń, alergenów i zapachów, zmniejszenie kondensacji i rozwoju pleśni, zwiększoną wentylację dla lepszego zdrowia i komfortu oraz zwiększoną efektywność energetyczną poprzez odzyskiwanie ciepła lub chłodu z powietrza wywiewanego. Może również pomóc regulować poziom wilgotności i zapobiegać gromadzeniu się nieświeżego powietrza.

Zajmujemy się:

W razie pytań proszę o kontakt