Klimatyzacja Serwis

Czyszczenie klimatyzacji

Inspekcja:

Wyszkolony technik sprawdza system, sprawdzając, czy nie ma widocznych uszkodzeń, wycieków lub oznak zużycia.

 

Czyszczenie:

Elementy systemu, w tym filtry powietrza, wężownice i odpływy kondensatu, są czyszczone w celu usunięcia brudu, kurzu i zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ na wydajność.

Kontrola czynnika chłodniczego: Poziomy czynnika chłodniczego są sprawdzane iw razie potrzeby korygowane w celu zapewnienia optymalnej wydajności chłodzenia.

 

Kontrola elektryczna:

Połączenia elektryczne, elementy sterujące i okablowanie są sprawdzane w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej pracy.

 

Konserwacja wentylatorów i silników:

Wentylatory i silniki są sprawdzane, smarowane i regulowane w razie potrzeby, aby zapewnić płynne działanie i zmniejszyć zużycie energii.

 

Czyszczenie wężownicy skraplacza i parownika:

Wężownice skraplacza i parownika są dokładnie czyszczone w celu usunięcia brudu i poprawy wymiany ciepła.

 

Testy funkcjonalne:

System jest testowany pod kątem prawidłowego przepływu powietrza, kontroli temperatury i ogólnej wydajności, aby upewnić się, że działa optymalnie.

 

Zalecenia:

Technik może przedstawić zalecenia dotyczące napraw, aktualizacji lub zadań konserwacyjnych w celu rozwiązania wszelkich problemów lub zapobieżenia problemom w przyszłości.

 

Regularne serwisowanie pomaga utrzymać sprawność i niezawodność układu klimatyzacji, przedłuża jego żywotność oraz zapewnia optymalny komfort i oszczędność energii. Profesjonalny serwis klimatyzacji zaleca się planować raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta.